Toldregler for grænsehandel i EU

Over 18 år:
Cigaretter eller 800 stk.
Cigarillos og cerutter eller 400 stk.
Cigarer eller 200 stk.
Røgtobak 1 kg
Spiritus over 22% 10 liter
Hedvin 20 liter
Bordvin 90 liter
Øl 110 liter
16-17 årige:
Tobak eller spiritus Ingen
Øl 110 liter
Bordvin 90 liter